Setelit ja väärentämisen torjunta

Rahan väärentäminen on rikos, ja setelien jäljentämistä rajoitetaan lailla kaikissa maissa. Eri maissa rajoitukset ovat erilaisia, mutta joissakin maissa setelien jäljentäminen – edes taiteelliseen tai mainoskäyttöön – on jo itsessään rikos. Niissäkin maissa, joissa jäljennöksiä saa käyttää tietyin rajoituksin, käytölle on asetettu tiukat säännöt. Näillä verkkosivuilla annetaan tietoa setelien jäljentämisestä, ja maakohtaisilta sivuilta saa lisätietoa.


Rahan väärentämisestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat verraten alhaiset, ja todellisia uhreja ovat ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka vastaanottavat väärennettyjä seteleitä, sillä heille koituvia tappioita ei korvata. Väärä raha voi myös heikentää luottamusta maksujärjestelmiin ja saada ihmiset suhtautumaan epäilevästi käteiseen rahaan maksuvälineenä.

Näiden verkkosivujen taustalla on keskuspankkien yhteinen väärentämisen estämiseen tähtäävä ryhmä (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on kehittänyt väärennöstentorjuntajärjestelmän (CDS), jonka avulla pyritään estämään tietokoneiden sekä kuvankäsittelylaitteiden ja -ohjelmien käyttäminen setelien väärentämiseen. Laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet vapaaehtoisesti käyttöön CDS, jolla estetään suojattujen setelien kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. Tätä teknologiaa käyttäen ei kuitenkaan pystytä jäljittämään yksittäisiä tietokoneita tai kuvankäsittelyohjelmia.

Tietoa säännöistä yksittäisissä maissa tai tiettyjen setelien kuvien käytöstä saa joko valitsemalla kartalta tietyn alueen tai valitsemalla listasta tietyn alueen, maan tai rahan.

1.

Alueet:

Valitse alue pudotusvalikosta tai klikkaamalla allaolevaa karttaa
 

Valuutta:

Maat:

Kielet:

CAD - Kanadan dollari Kanada englanti, ranska

Pankki tai muu rahaviranomainen:

Yhteystiedot:

Linkit:

Kanadan keskuspankki

Mr. Michael Duncan
BANK OF CANADA
234 Wellington Street
Ottawa, ON
K1A 0G9
KANADA

Puhelin: +1 888 513 8212
Sähköposti: education@bankofcanada.ca

Tietoa jäljentämisestä – tiivistelmä (PDF)

Tietoa jäljentämisestä (HTML)

Yleisietoa setelien jäljentämisestä:

Kanadassa setelien kuva-aiheiden jäljentämisestä on säädetty rikoslaissa (Criminal Code) ja tekijänoikeuslaissa (Copyright Act). Kanadan keskuspankilla on sekä rikoslain että tekijänoikeuslain nojalla oikeus tarvittaessa antaa lupa setelien jäljentämiseen.

Kanadan keskuspankissa ymmärretään, että kansallinen raha on kanadalaisille tärkeä symboli ja että ihmiset saattavat haluta jäljentää setelien kuva-aiheita erityisiin tarkoituksiin – yleensä mainonnan, koulutuksen, journalismin tai numismatiikan aloilla. Kanadan keskuspankki edellyttää, että henkilöt, jotka haluavat jäljentää setelien kuva-aiheita, hankkivat ensin Kanadan keskuspankilta kirjallisen luvan.

Kanadan keskuspankki voi antaa luvan setelien kuva-aiheiden jäljentämiseen, jos ei ole olemassa riskiä siitä, että jäljennöstä voisi erehtyä uskomaan aidoksi seteliksi tai että väärentäjät käyttäisivät sitä väärin. Lisäksi aiottu käyttötarkoitus ei saa tahrata setelien arvokkuutta tai merkitystä kanadalaisten silmissä.

Kanadan keskuspankin lupaa ei tarvita setelien kuva-aiheiden käyttämiseksi elokuvissa tai videomateriaalissa, kunhan tarkoituksena on kuvata seteleitä yleensä eikä ole vaaraa, että kuvia voitaisiin käyttää väärennöstarkoituksiin.

Setelijäljennökset painojulkaisuissa:

Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Kanadan keskuspankki asettaa yleensä ehtoja, ennen kuin se antaa luvan setelien kuva-aiheiden jäljentämiseen. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Jäljennöksen tulee olla pienempi tai suurempi kuin aidon setelin pituus ja leveys.
  • Jäljennöksen tulee olla mustavalkoinen tai yksipuolinen.
  • Jäljennöksessä tulee olla näkyvä merkintä siitä, että se on tehty Kanadan keskuspankin luvalla.
  • Jäljennöksen tulee olla kallistettu. Seteliä ei saa kuvata siinä kohtisuoraan.
  • Jäljennökseen tulee olla painettu sana SPECIMEN.
  • Jäljennöksen värityksen tulee poiketa selvästi kaikkien liikkeessä olevien Kanadan setelien värityksestä.

Kanadan keskuspankki on perustanut kuvakirjaston, ja se voi pyydettäessä antaa luvan kuvien asianmukaiseen käyttöön. Nämä kuvat perustuvat seteleistä tehtyihin mallikuviin (eli kuvista puuttuu osa aitojen setelien yksityiskohdista), ja niihin on painettu sana SPECIMEN sekä merkinnät osoittamaan aitoustekijöitä ja Kanadan keskuspankin tekijänoikeutta. Näiden kuvien käyttäjiä muistutetaan siitä, että kuviin ei saa tehdä muutoksia. SPECIMEN-sanan, aitoustekijöitä osoittavien merkintöjen ja “© Bank of Canada – Banque du Canada” -tekijänoikeusmerkinnän poistaminen on kielletty. Kuvien käyttäjille ilmoitetaan myös, että setelien kuvia saa käyttää vain rajoitetun ajan, minkä jälkeen ne on tuhottava. Kuvissa on turvallisuustekijä, jonka avulla väärinkäyttö voidaan havaita ja jäljittää.

Setelijäljennökset sähköisissä tiedotusvälineissä:

Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Kanadan keskuspankki asettaa yleensä ehtoja, ennen kuin se antaa luvan setelien kuvien jäljentämiseen sähköisissä tiedotusvälineissä kuten verkkosivuilla käytettäviksi. Ehdot vaihtelevat, mutta niissä saatetaan edellyttää esimerkiksi kuvien resoluution olevan alle 72 pikseliä/tuuma, tai että kuvissa on oltava SPECIMEN-merkintä ja aitoustekijöitä osoittavia merkintöjä.

Kanadan keskuspankki tarkkailee verkossa olevia sivuja väärinkäytösten havaitsemiseksi.